Pomůžeme Vám identifikovat oblasti, ve kterých můžete získat co nejvíce výhod. Využijte Vaše současné IT investice s pomocí AWS Well-Architected frameworku!

IT zlepšení, která očekáváte

IT svět se vyvíjí čím dál rychleji a rychleji. Může být velmi obtížné sledovat všechny tyto změny a umět na ně odpovídajícím způsobem zareagovat. Ve světě cloudu je tento vývoj ještě rychlejší. Pomůžeme Vám se ve všech těchto změnách vyznat. S pomocí AWS Well-Architected frameworku nalezneme konkrétní oblasti a připravíme pro ně individuální řešení.

SAP Business By Design ERP Solutions

Využití AWS Well-Architected frameworku

iOCO Vám pomůže identifikovat konkrétní oblasti, ve kterých je možné získat ze stávajících IT investic co nejvíce výhod. Pomůžeme Vám zlepšit Vaše IT prostředí tak, aby bylo zabezpečené, robustní, vysoce výkonné a ekonomické.

AWS Well Architected Framework je postaven na 5 pilířích:

Five pillars of Well Architected Framework

Security

ochrana informací a systémů

Reliability

uspokojování potřeb zákazníků i businessu díky prevenci a rychlému zotavení z chyb

Performance efficiency

účinné využití IT zdrojů

Operational excellence

správa a monitoring systémů, kontinuální zlepšování IT procesů

Cost optimisation

odstraněné zbytečných nákladů

Zlepšení podnikových procesů

iOCO je akreditovaný AWS Well-Architected partner. Využijte naše bohaté zkušenosti s AWS Well-Architected frameworkem a úzkou spolupráci s AWS pro zlepšení svého cloudového prostředí. AWS Well-Architected review Vám pomůže vybudovat správné architektonické návyky a snížit rizika díky neustálému zlepšování IT procesů. To Vám umožní rychleji reagovat na změny a měnit design i funkčnost celého IT prostředí, ať už se nachází v cloudu nebo mimo něj.

Review začíná detailní analýzou zvoleného workflow. Review je vedeno ve vztahu ke všem 5 pilířům AWS Well-Architected frameworku. Výsledkem review jsou konkrétní doporučení pro zlepšení současného stavu. Tato doporučení jsou prioritizována a rozdělena na krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá

Chcete usnadnit Vaší cestu do cloudu?

Naše bohaté zkušenosti se světem cloudu a oceňovaný prozákaznický přistup bude Vašim věrným pomocníkem na cloudové cestě